Genevads byalag

Om Genevad - bruksorten

Namnet Genevad kommer från gena och vad. Det var på äldre dar när man skulle korsa Genevadsån som namnet uppkom. Det står det en milsten från år 1666 vid den gamla bron, vilket ger anor om att vägsträckningen är gammal.

Gamla järnvägen mellan Helsingborg och HalmstadGenevad är en bruksort uppbyggd kring järnvägen, tegelbruket och sockerbruket. Västkustbanan byggdes i etapper av enskilda järnvägsbolag under 1800-talets andra hälft. När Skåne-Hallands järnväg år 1885 öppnade upp en linje mellan Helsingborg och Halmstad sträckte sig denna genom Genevad. Vid omläggningen av Västkustbanan 1996 drogs en rakare, mer västlig bana parallellt med E6 från Eldsberga till Bålstad. Idag passerar endast godståg Genevad på sträckan Halmstad-Hässleholm.

Historiska byggnader

Tegelbruket som totalförstårdes 2003 av en brand.Under 1800-talets senare år gjorde man flera försök att bedriva lönsam sockerframställning i Halland. Idén kom när man i Skåne lyckades bra med odlingen av sockerbetor. 1906 byggdes en sockerfabrik vid Genevads Järnvägsstation. Varför man valde att lägga fabriken just här beronde på själva järnvägen, tillgången till vatten och en hög koncentration av arbetsvilliga lantbrukare. På bara sex månader lyckades man bygga upp fabriken, detta till en kostnad av 2.5 miljoner kronor. Sockerbrukets historia blev dock kort, redan 1931 beslutade man att lägga ner verksamheten. Idag finns bl.a. Z-Caravan i lokalerna. Tegelbruket byggdes år 1896. År 2003 totalförstördes det nerlaggda bruket vid en massiv brand.

Kort historia

Det är ont om arkeologiska fynd i Genevad. Genevadsån förvandlades under perioder med högre havsnivå till en havsvik. De kustnära historiska bosättningarna flyttade då till de högre belägna områdena västerut i Tönnersa. Jorden där var så hård att man fram tills traktorn inträdde i jordbruket inte hade någon möjlighet att bruka jorden. På grund av detta finns inga spår av tidiga odlingar i åkrarna.

I Augusti 1657 ägde slaget vid Genevadsbro rum. Slaget var en del av Karl X Gustavs första danska krig. Slaget varade i sex timmar och trots att svenskarna var färre till antalet gick de segrande ur striden.

bilder på Genevad
facebook
kontakt

Telefon: Annica 070-6691621