Genevads byalag

Styrelsen

Styrelsen är ett antal personer från Genevad som har som målsätning att göra Genevad till en bättre by att bo och vistas i. På våra möten tar vi upp frågor som ni bybor vill att vi skall driva. Detta kan bland annat handla om vägar, skola, trivsel och aktiviteter. Alla medlemmar är välkomna till mötena som hålls i Eriksbergatans samlingslokal.

Joakim Jensen, Ordförande
Annica Hansson
Ordförande
Maggan Larsson, Vice ordförande
Petra Ljungberg
Vice ordförande
, Kassör
Sara Eriksson
Kassör
, Sekreterare
Ida Westergren
Sekreterare
Sara Andersson, Ledamot
Joakim Jensen
Ledamot
Maggan Larsson, Ledamot
Nina Rydberg
Ledamot
 
bilder
facebook
kontakt

Telefon: Joakim Jensen 0738159301